Dette er et kurs for deg som har blitt valgt inn i et verv i en skikrets i Norges Skiforbund.

Kurset gjennomgår ansvar og rolleforståelse som tillitsvalgt i skikrets.

Målet er at du skal kunne din rolle og ditt ansvar i tråd med Norges Skiforbunds verdigrunnlag.

Takk for at du tar på deg et tillitsverv i Norges Skiforbund.