E-kurs for Trener 2 kurs.

Course Image 420.2.02 Ski Trener 2 - Koordinasjon

Koordinasjon

 • utvikling av generell koordinasjon
 • utvikling av idrettsspesifikk koordinasjon

Pensum:

Treningslære for idrettene, kapittel 4.5 


Course Image 420.2.03 Ski Trener 2 - Idrettsernæring 1

Grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Fra 13 år og oppover.

Course Image 420.2.04 Ski Trener 2 - Idrettsernæring 2

Påbyggende kunnskap om idrettsernæring for deg som har gjennomført Modul 1. Fra 16 år og oppover.

Course Image 420.2.05 Ski Trener 2 - Spiseforstyrrelser

Kunnskap om idrett og spiseforstyrrelser for deg som er trener eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten.

Course Image 420.2.06 Ski Trener 2 - Aldersrelatert trening 2

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle deg selv og utøverne videre.

Course Image 420.2.08 Ski Trener 2 - Ren Utøver - Antidoping Norge

E-læringsprogrammet Ren Utøver gir deg en grunnleggende antidopingopplæring. Gjennom sju korte moduler som tar for seg ulike temaer vil du bli møtt med verdibaserte videoer, oppgaver og fakta som vil sikre at du er innom det viktigste innen antidoping.

www.renutover.no

Kapittelet som blir brukt i kurset om trening av kondisjon og utholdenhet er 4.2, side 98-137 i Treningslære For Idrettene.

Vi skiller mellom kondisjon og utholdenhet, der kondisjon defineres som det maksimale O2-opptaket, og utholdenhet er knyttet til evnen til å holde ut en konkurranse eller trening.

Temaene vi skal igjennom her er:

 • Utholdenhet og kondisjon
 • Intensitet og belastning
 • intensitetssoner
 • Øktmodeller
 • Treningsprogram
 • Anaerob effekt og kapasitet

Trening av spenst og hurtighet. 

Hurtighet og spenst er sentrale egenskaper i alle skigrenene, men idrettenes behov må analyseres. Det er ikke bare forskjell i behov, men også hvilken type hurtighet som trengs. 

Kapittel 4.4 i Treningslære for idrettene, side 170-191. 

Bevegelighet:

 • Ulike former for bevegelighet
 • Testing og trening av bevegelighet
 • Tøyning

Pensum: 

Treningslære for idrettene, kapittel 4.6

Informasjon:

Her skal det dokumenteres gjennomført 75t praksis i klubb.

Dette må leveres inn for å få  godkjent Trener 2 kompetanse på din idrettsCV (www.minidrett.no)