Dette er et kurs for private vakter som skal bidra som løypevakt under sykkelritt. 
(Løypevakter kan ikke regulere trafikk. Dersom du skal regulere trafikk må du ta kurset for stasjonære vakter). 

Utviklingen av kurset er basert på et samarbeid mellom Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund.

Kurset består av 3 leksjoner med kompetansemål for hver leksjon, samt flervalgsoppgaver som må være besvart for å få bestått kurs. 

Undervisningen skal legge til rette for at deltagerne får økt trafikkforståelse, kunnskaper om og reflekterer rundt hvordan de i rollen som privat vakt kan bidra til trafikksikkerhet for syklende som deltar i sykkelritt på veg og nødvendig og sikker fremkommelighet for øvrige trafikanter. 

Dette er et kurs for private vakter som skal bidra som stasjonær vakt (vakt med reguleringsmyndighet) under sykkelritt. Kurset må også tas av de som skal gå videre på mobilvaktkurset.

Utviklingen av kurset er basert på et samarbeid mellom Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund.

Kurset består av 7 leksjoner med kompetansemål for hver leksjon, samt diskusjonsoppgaver som må være gjennomgått for å få bestått kurs. 2 av disse leksjonene gjennomføres i klasserom etter krav satt i læreplanen fra Statens vegvesen. Leksjon 3 og 6 er derfor ikke tatt med i dette e-læringskurset.

Ønsker du å ta del 2 av dette kurset anbefaler vi at du tar kontakt med din klubb eller ditt forbund for å melde deg på et ledig kurs, forhåpentligvis i ditt nærområde.