Trener 1 kurset er på 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger. 15 av de 45 timene er e-læring i forkant av kurset på følgende temaer:

  • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
  • Trenerrollen
  • Barneidrettens verdigrunnlag
  • Idrett uten skader
  • Aldersrelatert trening 1

Disse modulene finner man i toppmenyen ved å vege trenerløypa og nivå 1.

Kurset består videre av følgende moduler:
Førstehjelp
Reglement, våpen og vedlikehold
Presisjonsidrettens egenart og mangfold
Trenerrollen
Skytetekniske elementer
Mental trening
Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt.


Dette er et forkurs til dommerutdanning innen pistolskyting. Kurset består av spørsmål om regelverket og fungerer som en kvalifisering til dommerkurset.

Kurset er åpent for alle som ønsker å teste sine regelverkskunnskaper. 

Du trenger en kopi av de gjeldende regelverkene for å kunne gjennomføre kurset. Regelverkene kan skaffes fra forbundskontoret.

Dette er et forkurs til feltdommerutdanning innen feltpistolskyting.

Kurset består av spørsmål om regelverket og fungerer som en kvalifisering til dommerkurset.

Kurset er åpent for alle som ønsker å teste sine regelverkskunnskaper.

Du trenger en kopi av de gjeldene regelverkene for å kunne gjennomføre kurset. Regelverkene kan skaffes fra forbundskontoret.

Trener 1 kurset er på 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger. 15 av de 45 timene er e-læring i forkant av kurset på følgende temaer:

  • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
  • Trenerrollen
  • Barneidrettens verdigrunnlag
  • Idrett uten skader
  • Aldersrelatert trening 1

Disse modulene finner man i toppmenyen ved å vege trenerløypa og nivå 1.

Kurset består videre av følgende moduler:
Førstehjelp
Reglement, våpen og vedlikehold
Presisjonsidrettens egenart og mangfold
Trenerrollen
Skytetekniske elementer
Mental trening
Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt.


Dette er et forkurs til dommerutdanning innen rifleskyting. Kurset består av spørsmål om regelverket og fungerer som en kvalifisering til dommerkurset.

Kurset er åpent for alle som ønsker å teste sine regelverkskunnskaper. 

Du trenger en kopi av de gjeldende regelverkene for å kunne gjennomføre kurset. Regelverkene kan skaffes fra forbundskontoret.

Trener 2 er et 75 timers kurs.