Skip to main content
Home


Dette er et forkurs til dommerutdanning innen lerdue. Kurset består av spørsmål om regelverket og fungerer som en kvalifisering til dommerkurset.

Kurset er åpent for alle som ønsker å teste sine regelverkskunnskaper. 

Du trenger en kopi av de gjeldende regelverkene for å kunne gjennomføre kurset. Regelverkene kan skaffes fra forbundskontoret.


Dette er et forkurs til dommerutdanning innen pistolskyting. Kurset består av spørsmål om regelverket og fungerer som en kvalifisering til dommerkurset.

Kurset er åpent for alle som ønsker å teste sine regelverkskunnskaper. 

Du trenger en kopi av de gjeldende regelverkene for å kunne gjennomføre kurset. Regelverkene kan skaffes fra forbundskontoret.

Dette er et forkurs til feltdommerutdanning innen feltpistolskyting.

Kurset består av spørsmål om regelverket og fungerer som en kvalifisering til dommerkurset.

Kurset er åpent for alle som ønsker å teste sine regelverkskunnskaper.

Du trenger en kopi av de gjeldene regelverkene for å kunne gjennomføre kurset. Regelverkene kan skaffes fra forbundskontoret.

Dette er et forkurs til dommerutdanning innen rifleskyting. Kurset består av spørsmål om regelverket og fungerer som en kvalifisering til dommerkurset.

Kurset er åpent for alle som ønsker å teste sine regelverkskunnskaper. 

Du trenger en kopi av de gjeldende regelverkene for å kunne gjennomføre kurset. Regelverkene kan skaffes fra forbundskontoret.

 • Trenerkurs Trener 1 Lerdue

  Under følger kurshefte for Trener 1 Lerdue. Hver av modulene vil bli gjennomgått på trenerkurset, men det er fint om deltakerne kan gjøre seg kjent med innholdet i hver modul på forhånd.

 • Under modul 1 "Reglement, vedlikehold og våpen" finnes det en innleveringsoppgave. Her må deltakerne først lese gjennom modulen, og deretter svare på spørsmålene i innleveringsoppgaven. Svar på spørsmålene skal sendes inn til helene.ronningen@skyting.no i forkant av første kurshelg.

  Under hver av de påfølgende modulene finner dere diskusjonsoppgaver. Det skal ikke sendes inn svar på disse oppgavene. Dette er oppgaver vi vil jobbe med under selve kurset.


Trener 1 kurset er på 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger. 15 av de 45 timene er e-læring i forkant av kurset på følgende temaer:

 • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Aldersrelatert trening 1

Disse modulene finner man i toppmenyen ved å vege trenerløypa og nivå 1.

Kurset består videre av følgende moduler:
Førstehjelp
Reglement, våpen og vedlikehold
Presisjonsidrettens egenart og mangfold
Trenerrollen
Skytetekniske elementer
Mental trening
Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt.


Trener 1 kurset er på 45 timer + 45 timer praksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger. 15 av de 45 timene er e-læring i forkant av kurset på følgende temaer:

 • Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse
 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Aldersrelatert trening 1

Disse modulene finner man i toppmenyen ved å vege trenerløypa og nivå 1.

Kurset består videre av følgende moduler:
Førstehjelp
Reglement, våpen og vedlikehold
Presisjonsidrettens egenart og mangfold
Trenerrollen
Skytetekniske elementer
Mental trening
Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt.


Trener 2 er et 75 timers kurs.