Parkinstruktørkurset byr på ytterligere fordypning i hvordan man instruerer i en snowboardpark, med alle de muligheter og utfordringer det tilbyr. Snowboardparker har blitt svært populære, og det har vokst frem en rekke ulike ”standardelementer”, som finnes i de fleste snowboardparker. I takt med utviklingen av parkene har det også vokst frem et behov for kvalifiserte instruktører. Dette kurset vil gi deg kunnskap om nettopp snowboardparker, hvordan man kjører i dem og ikke minst hvordan man instruerer en gruppe snowboardere i en park.