Illustrasjon


OFK innfører PFT under 2018, alle klubbens medlemmer skall ha bestått PFT teori og gjennomført flytime med instruktør i løpet av 2018 for å kunne fly i 2019. Kostnad for instruktøren dekkes av klubben.

Teoripakket gjennomføres her som et e-kurs.Dette er et kurs i organisasjonsforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på forbundstyrenivå. 


Dette er et kurs i organisasjonsforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på klubbnivå. Dette er et kurs i organisasjonsforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på seksjonsnivå.


Dette er et kurs i rolleforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på forbundstyrenivå. 


Dette er et kurs i rolleforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på klubbnivå. 


Dette er et kurs i rolleforståelse for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på seksjonsnivå.