Illustrasjon


Dette er et kurs for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på forbundstyrenivå. Kurset vil gi deg innsikt, klarhet og forståelse på hva din rolle innebærer, hva slags ansvar du har, hva mandatet ditt går ut på og hva slags handlingsrom du har i din rolle i NLF.  Det et mål at du skal bli trygg på rollen din og vite hvordan du kan skape maksimal verdi der du opererer. 

Dette er et kurs for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på seksjonsnivå. Kurset vil gi deg innsikt, klarhet og forståelse på hva din rolle innebærer, hva slags ansvar du har, hva mandatet ditt går ut på og hva slags handlingsrom du har i din rolle i NLF.  Det et mål at du skal bli trygg på rollen din og vite hvordan du kan skape maksimal verdi der du opererer. 

Dette er et kurs for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på klubbnivå. Kurset vil gi deg innsikt, klarhet og forståelse på hva din rolle innebærer, hva slags ansvar du har, hva mandatet ditt går ut på og hva slags handlingsrom du har i din rolle i NLF.  Det et mål at du skal bli trygg på rollen din og vite hvordan du kan skape maksimal verdi der du opererer. 

Dette er et kurs for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på forbundstyrenivå. Kurset vil gi deg innsikt og en "grunnrist" av org.forståelse og verdigrunnlag til NLF og NIF - slik at du kan handle på linje med disse der du virker til daglig. I tillegg er det et mål at du skal bli vite hvilken plass ditt ledernivå har og hvilken viktig rolle du /dere "spiller i det store bildet". 


Dette er et kurs for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på seksjonsnivå. Kurset vil gi deg innsikt og en "grunnrist" av org.forståelse og verdigrunnlag til NLF og NIF - slik at du kan handle på linje med disse der du virker til daglig. I tillegg er det et mål at du skal bli vite hvilken plass ditt ledernivå har og hvilken viktig rolle du /dere "spiller i det store bildet". 


Dette er et kurs for deg som leder og/eller er tillitsvalgt på klubbnivå. Kurset vil gi deg innsikt og en "grunnrist" av org.forståelse og verdigrunnlag til NLF og NIF - slik at du kan handle på linje med disse der du virker til daglig. I tillegg er det et mål at du skal bli vite hvilken plass ditt ledernivå har og hvilken viktig rolle du /dere "spiller i det store bildet". 

OFK innfører PFT under 2018, alle klubbens medlemmer skall ha bestått PFT teori og gjennomført flytime med instruktør i løpet av 2018 for å kunne fly i 2019. Kostnad for instruktøren dekkes av klubben.

Teoripakket gjennomføres her som et e-kurs.