Norges kampsportforbund, header

Det er viktig at alle utøvere, foresatte, klubbtrenere og de tillitsvalgte i klubber og særidrettene vet hva som må til for å kunne prestere på høyeste nivå, og hvordan talentutviklingen i forbundet er organisert. Alle med ambisjoner må vite hvem som har ansvaret for hva, og hvordan det hele er organisert og finansiert.

Innføringskurset er laget slik at du kan ta undervisningen der hvor du er når du har tid. Kurset består av syv korte filmer som kan sees på mobil, Ipad, PC eller på TV hjemme. Når du har fullført og svart riktig på oppgavespørsmålene vil du motta et kursbevis.

Målsettingen med innføringskurset er at kursdeltakerne skal få kunnskap, økt innsikt, og forståelse om talentutvikling og toppidrett i Kampsportforbundet slik at man igjen kan få best mulig utvikling.