Norges kampsportforbund, header

Velkommen som tillitsvalgt
Formålet med «Velkommen som tillitsvalgt» er å gi grunnleggende informasjon og kunnskap slik at du som tillitsvalgt kan opptre som et godt forbilde og kunne ivareta oppgaven med å videreutvikle kampsportforbundet i tråd med langtidsplanen og virksomhetsplanen

For å kunne være tillitsvalgt er det viktig at man har kunnskap om godt styresett, verdier, praktiske forhold og hvordan idretten er oppbygd nasjonalt og internasjonalt. Og det er viktig at man kjenner til hvilken føring som NIF og de internasjonale særforbundene legger til grunn for forbundet.