Norges kampsportforbund, header

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Dette etikk-kurset gir deg innføring i NKFs og NIFs etiske verdier og holdninger og vil gjøre deg mer moralsk bevist i din rolle som foreldre, utøver, trener, leder, dommer, kursveileder eller tillitsvalgt innen kampsport. Kurset trenger ingen forkunnskap.