Dette etikk-kurset gir deg innføring i NKFs og NIFs etiske verdier og holdninger og vil gjøre deg mer moralsk bevist i din rolle som foreldre, utøver, trener, leder, dommer, kursveileder eller tillitsvalgt innen kampsport. Kurset trenger ingen forkunnskap.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Dette etikk-kurset gir deg innføring i NKFs og NIFs etiske verdier og holdninger og vil gjøre deg mer moralsk bevist i din rolle som foreldre, utøver, trener, leder, dommer, kursveileder eller tillitsvalgt innen kampsport. Kurset trenger ingen forkunnskap.