Kappseilingsreglene  - Arrangør

Dette er et E-kurs spesielt laget for Arrangør  kursene til NSF og inngår som en en del av de kursene (som også har samlinger).

Kappseilingsreglene for 2017-2020 er konkurranseregler godkjent av det internasjonale seilforbundet, World Sailing, og er gjeldende over hele verden. Norges Seilforbund har oversatt de internasjonale reglene og publisert dem under navnet Kappseilingsreglene 2017-2020. Kappseilingsreglene er i prinsippet obligatorisk for alle regattaer i regi av NSF tilknyttete klubber og klasseklubber. Dette regelkursets formål er å gi god basiskunnskap i de viktigste reglene for seilere, arrangører, dommer og trenere.


Formål:

Formålet med kurset er å gi nye arrangører på regional- og klubbnivå kompetanse og verktøy nødvendig for å avholde gode og sikre arrangement for alle båttyper.

 

Kursinnhold:

Kurset vil ta opp momenter som er viktige for deg som arrangør. Planlegging, praktisk gjennomføring på vannet og viktige oppgaver på land vil bli gjennomgått og illustrert med gode eksempler. Det legges opp til gode diskusjoner der deltagerne bidrar med sine erfaringer og kunnskaper om lokale forhold, båttyper, praktiske utfordringer etc.

 

Temaer som vil bli gjennomgått:

Aktuelle regler

Kunngjøring

Seilingsbestemmelser

Ulike banetyper

Signalflagg

Endring av baner

Resultatservice

Sikkerhet

Norges Seilforbund (NSF) er ansvarlig for at det utdannes kompetente målere i Norge. Målerutdannelsen er basert på at alle som ønsker å bli autoriserte målere må gjennomgå relevante kurs. 

Seilmålerkursets målgruppe er seilmakere som vil måle egenproduserte seil og de som vil utdanne seg videre til klassemålere. I prinsippet kan de som har gjennomført seilmålerkurset måle alle typer seil, med unntak av brettseil.


Kappseilingsreglene  - RACING RULES OF SAILING

Kappseilingsreglene for 2017-2020 er konkurranse regler godkjent av Det internasjonale seilforbundet World Sailing og er gjeldende over hele verden. Norges Seilforbund har oversatt de internasjonale reglene og publisert dem under navnet Kappseilingsreglene 2017-2020. Kappseilingsreglene er i prinsippet obligatorisk for alle regattaer i regi av NSF tilknyttete klubber og klasse klubber. Dette regelkursets formål er å gi god basiskunnskap i i de viktigste reglene for seilerne. 

Etter bestått prøve har man også fått godkjent den første modulen i Dommerutdannelsen til Seilforbundet. 

Dette kurset innhold er godkjent av NSFs regelutvalg høsten 2017 i henhold til siste versjon av Kappseilingsreglene.