Kappseilingsreglene  - RACING RULES OF SAILING

Kappseilingsreglene for 2017-2020 er konkurranse regler godkjent av Det internasjonale seilforbundet World Sailing og er gjeldende over hele verden. Norges Seilforbund har oversatt de internasjonale reglene og publisert dem under navnet Kappseilingsreglene 2017-2020. Kappseilingsreglene er i prinsippet obligatorisk for alle regattaer i regi av NSF tilknyttete klubber og klasse klubber. Dette regelkursets formål er å gi god basiskunnskap i i de viktigste reglene for seilerne. 

Etter bestått prøve har man også fått godkjent den første modulen i Dommerutdannelsen til Seilforbundet. 

Dette kurset innhold er godkjent av NSFs regelutvalg høsten 2017 i henhold til siste versjon av Kappseilingsreglene.


Norges Seilforbund (NSF) er ansvarlig for at det utdannes kompetente målere i Norge. Målerutdannelsen er basert på at alle som ønsker å bli autoriserte målere må gjennomgå relevante kurs. 

Seilmålerkursets målgruppe er seilmakere som vil måle egenproduserte seil og de som vil utdanne seg videre til klassemålere. I prinsippet kan de som har gjennomført seilmålerkurset måle alle typer seil, med unntak av brettseil.