nryf

E-læring KR1 kurs er for de som skal gå Grønt Kort kurs. Kurset skal tas før man drar på kurset. Innholdet i kurset tar for seg Norges Rytterforbunds konkurransereglement.

Dette e-læringskurset er første del av utdannelsen til å bli Sprangdommeraspirant (SDA) i regi av Norges Rytterforbund (NRYF)

Kurset gir en innføring i sprangdommernes oppgaver og konkurranseregelment (KR I og KR II).