‘’Grunnkurs Teknisk Personell’’ inngår i Norges Rytterforbund (NRYF) sitt kurstilbud og er for alle som ønsker å bli teknisk personell innenfor NRYF. Dette kurset må gjennomføres og bestås i første fase av de respektive utdannelsene som teknisk personell. For noen grener betyr dette at kurset må tas før man kan starte på den tekniske utdanningen. I andre grener er det naturlig å integrere kurset i en tidlig fase av utdanningen. 

Kurset fokuserer hovedsakelig på vårt generelle konkurransereglement KR I.

Dette e-læringskurset er en del av utdannelsen til å bli Sprangdommeraspirant (SDA) i regi av Norges Rytterforbund (NRYF)

Kurset gir en innføring i sprangdommernes oppgaver og konkurranseregelment (KR I og KR II).


Dette e-læringskurset er første del av utdannelsen til å bli Sprangdommeraspirant (SDA) i regi av Norges Rytterforbund (NRYF)

Kurset gir en innføring i sprangdommernes oppgaver og konkurranseregelment (KR I og KR II).