Bannerbilde

Dette er klasserommet til kursdeltakerne på trener 2-kurset i triatlon i 2023. Her skal alle oppgaver leveres inn og her finnes all relevant informasjon om kurset. Tilbakemelding på innleverte oppgaver skjer vie kommentar-funksjonen til hver enkelt opplasting. Det er kun den deltakeren som har levert inn oppgaven som har lesetilgang til kommentarer som er gitt til sin egen oppgave.