Velkommen til e-kurs portalen for Norges Basketballforbund


Her finner du e-kurs som har relevans til de ulike trenernivå. Det er ikke et krav at være under utdanning for å ta e-kurs. Disse er det fritt for å ta for egen utvikling og kompetanseheving. Alle godkjente kurs vil automatisk fremgå av "Min Idretts-CV" på din profil i MinIdrett. 

Bemerk at obligatoriske kurs er en forutsetning for å få tildelt endelig kompetanse og vi oppfordrer sterkt til at disse e-kurs blir tatt forut for undervisningen da de vil øke ditt utbytte av undervisningen. 

Forkunnskap er e-kurs som er et krav for å kunne påmelde seg til respektiv trenerkurs. 

Trenerattest er et obligatorisk krav for alle trenere i Norsk Idrett. På de respektive trenernivå har vi skrevet hvilket versjon av trenerattest som er henholdsvis krav til forkunnskap og krav til tildeling av kompetanse.