Dette er kurssiden for Norges Bueskytterforbund.

Her legges våre nye elektroniske kurs ut, for gjennomgang.

Klikk på kursene nedenfor for å komme inn på aktuelt kurs.

NBF logoNBF logo

NBF Spesifikke E-Moduler for Trener 1 

Kurs for nye dommere i NBF

For at vår idrett skal foregå på like premisser uansett hvor man deltar, er det nødvendig med dommere. Vårt regelverk er i stadig endring og vi avhenger at alle våre dommere er oppdatert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer og direktiver og regler. 
Derfor må du som dommer vedlikeholde og fornye din kjennskap til regelverket, noe som gjøres i form av å lese, stille som dommer på mesterskap, samt å gjennomføre praktiske tester.


Som et ledd i dette har NBF tatt i bruk dette nettbaserte systemet for kurs og tester, som du nå er innlogget i. Dette gjør testgjennomføringen - men også evalueringen av besvarelsene - mye enklere og raskere.

Dette er et supplement til regelverket som du finner til nedlasting her:
https://www.bueskyting.no/next/p/63612/lover%2c-regler-og-retningslinjer
I tillegg kan det være fornuftig å se på det internasjonale regelverket:
https://www.worldarchery.sport/rulebook
https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/html/?dir=47


Kom jevnlig til bake til disse sidene da de er under jevnlig oppdatering.


Lykke til med testene - og lykke til videre som dommer!