Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Kurset er obligatorisk for utøvere fra det året de fyller 13 år. (De gjennomfører da kurset på sin profil ). For barn er kurset obligatorisk for ansvarshavende som følger barnet på banen - normalt en foresatt. (NB ! Den ansvarlige skal gjennomføre dette kurset på sin profil).
Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre grenspesifikk teori og praktisk trening i din klubb før det søkes om   lisens i den gren du skal trene/konkurrere i.

Kurset er utviklet og vedlikeholdes av utvalget for Klubbutvikling, Rekruttering, Utdanning og Integrering i NMF (KRUTI) . Om du opplever problemer eller har forslag til forbedringer kontakt :
conrad@nmfsport.no event tlf 92256976 (Conrad)Dette kurset dekker kravet for å opprettholde/fornye dine NMF funksjonærlisenser som teknisk kontrollant innen grenene motorsykkel og snøscooter i perioden 2018 og ut 2020. 

Dette kurset dekker kravet for å opprettholde/fornye dine NMF funksjonærlisenser som stevneleder og juryleder innen grenene Motorsykkel og Snøscooter i perioden 2018 og ut 2020.
NB! Får å bekle stilling som Juryleder i NM må det gennomføres et Jurylederseminar.

Her finner du NIF og NMF sine e-lære moduler som du trenger for å gjennomføre NMF sitt Trener 1 kurs.

NMF sine moduler er utviklet og vedlikeholdes av utvalget for Klubbutvikling, Rekruttering, Utdanning og Integrering (KRUTI) . Om du opplever problemer eller har forslag til forbedringer kontakt :
conrad@nmfsport.no event tlf 92256976 (Conrad)


Her finner du NIF og NMF sine e-lære moduler som du trenger for å gjennomføre NMF sitt Trener 2 kurs.

NMF sine moduler er utviklet og vedlikeholdes av utvalget for Klubbutvikling, Rekruttering, Utdanning og Integrering (KRUTI) . Om du opplever problemer eller har forslag til forbedringer kontakt :
conrad@nmfsport.no event tlf 92256976 (Conrad)


I kurset får du innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar du har som styremedlem. Kurset gir en oversikt over viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til, og du får gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Beregn 45 minutter til gjennomføring av kurset. Du kan logge deg ut av kurset underveis. Ved neste pålogging vil du kunne fortsette kurset.
Lykke til som styremedlem i idrettslaget ditt!