Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre praksis for å søke om lisens i den gren du skal trene/konkurrere selvstendig i.

Kurset er utviklet og vedlikeholdes av utvalget for Klubbutvikling, Rekruttering, Utdanning og Integrering i NMF (KRUTI) . Om du opplever problemer eller har forslag til forbedringer kontakt :
conrad@nmfsport.no event tlf 92256976 (Conrad)Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre praksis for å søke om lisens i den gren du skal trene/konkurrere selvstendig i.

Kurset er utviklet og vedlikeholdes av Utdanningsutvalget i NMF (UTU) . Om du opplever problemer eller har forslag til forbedringer kontakt :
nmf@nmfsport.no eller til Conrad Rye-Holmboe cryeholmboe@gmail.com event tlf 92256976


NB! Dette kurset er stengt for nye påmeldinger. Deltakere som allerede har begynt på dette kurset kan fullføre kurset, men nye deltakere må melde seg på lisenskurset for 2018

Dette er spørsmål som benyttes til prøve etter NMF Teknisk kontrollantkurs

Dette er prøven for deltagere av Stevnelederkurs. Prøven må gjennomføres og bestås innen 14 dager etter kurs.

Dette er spørsmål som benyttes til prøve etter Jurykurs. Prøven må gjennomføres og bestås innen 14 dager etter kurs.