Dette er et kort kurs som dekker teorien for å være flaggvakt under en NMF organisert konkurranse innenfor seksjonene motorsykkel og snøscooter. Kurset kan gjennomføres av deltagere enkeltvis, eller gruppevis. (Anbefales).

Kurset inneholder også råd og veiledning til funksjonæren som har fått i oppdrag å skaffe tilveie, organisere og lære opp flaggvaktene.Dette kurset dekker den teoretiske delen av videreutdanning fra stevneleder til juryleder. Dette kurset dekker kravet for å opprettholde eller fornye dine funksjonærlisenser som stevneleder og juryleder innen grenene Motorsykkel og Snøscooter i perioden 2021 og ut 2023. Får å være juryleder i NM må det gjennomføres et jurylederseminar i tillegg.

Dette teorikurset skal gjennomføres før faglig samling.

Dette kurset omhandler teoretiske kunnskaper for NMF Stevneledere for seksjonene Radiostyrt, Motorsykkel og Snøscooter. I tillegg til dette kurset kreves praksis som hospitant/assistent ved:
  • For RSM en konkurranse
  • For motorsykkel og snøscooter to konkurranser.

I tillegg egner kurset seg svært godt for andre funksjonærer som skal bidra i planlegging og gjennomføring av konkurranse. Feks en arrangørgruppe.


Dette kurset dekker kravet for å opprettholde/fornye dine NMF funksjonærlisenser som teknisk kontrollant innen grenene motorsykkel og snøscooter i perioden 2021 og ut 2023.