Dette er den avsluttende prøven etter oppdateringskurs 3 timer digitalt (Teams).  

Dette forkurset dekker det teoretiske kravet for jurylederutdannelsen. Etter gjennomføring er deltaker godkjent for påmelding til NMF Stevnelederkurs. 

Dette kurset omhandler teoretiske kunnskaper for NMF Stevneledere for seksjonene Radiostyrt, Motorsykkel og Snøscooter. I tillegg til dette kurset kreves praksis som hospitant/assistent ved:
  • For RSM en konkurranse
  • For motorsykkel og snøscooter to konkurranser.

I tillegg egner kurset seg svært godt for andre funksjonærer som skal bidra i planlegging og gjennomføring av konkurranse. Feks en arrangørgruppe.


Dette forkurset dekker det teoretiske kravet for jurylederutdannelsen. Etter gjennomføring er deltaker godkjent for påmelding til NMF Jurykurs. 
Dette forkurset dekker det teoretiske kravet for teknisk kontrollant utdannelsen. Etter gjennomføring er deltager godkjent for påmelding til NMF Teknisk kontrollant kurs. 


Denne leksjonen er primært for deltagere på NMF sikkerhetslederkurs. Men den egner seg også godt som et grunnlag for erfarne sikkerhetsledere som ønsker å repetere eller oppdatere seg. 

Det anbefales at flere gjennomfører leksjonen sammen, og diskuterer spørsmålene i forhold til egne erfaringer. 

Dette er et kort kurs som dekker teorien for å være flaggvakt under en NMF organisert konkurranse innenfor seksjonene motorsykkel og snøscooter. Kurset kan gjennomføres av deltagere enkeltvis, eller gruppevis. (Anbefales).

Kurset inneholder også råd og veiledning til funksjonæren som har fått i oppdrag å skaffe tilveie, organisere og lære opp flaggvaktene.Dette kurset dekker kravet for å opprettholde eller fornye dine funksjonærlisenser som stevneleder og juryleder innen grenene Motorsykkel og Snøscooter i perioden 2021 og ut 2023. Får å være juryleder i NM må det gjennomføres et jurylederseminar i tillegg.

Dette kurset dekker kravet for å opprettholde/fornye dine NMF funksjonærlisenser som teknisk kontrollant innen grenene motorsykkel og snøscooter i perioden 2021 og ut 2023.