Dette er teoridelen som gir deg grunnleggende kunnskaper for å løse lisens slik at du lovlig kan drive motorsport i en eller flere grener innen Norges motorsportforbund (NMF). 
Etter å ha gjennomført og bestått dette kurset må du også gjennomføre ekurset NMF Grenspesifikk teori for din gren - og praktisk trening i din klubb før du kan kjøpe lisens i "Minidrett".