Dette er et kurs for private vakter som skal bidra som stasjonær vakt (vakt med reguleringsmyndighet) under sykkelritt. Kurset må også tas av de som skal gå videre på mobilvaktkurset.

Kurset består av 7 leksjoner med kompetansemål for hver leksjon, samt diskusjonsoppgaver som må være gjennomgått for å få bestått kurs.

2 av disse leksjonene gjennomføres i klasserom etter krav satt i læreplanen fra Statens vegvesen. Leksjon 3 og 6 er derfor ikke tatt med i dette e-læringskurset. 

NB!: Man trenger ikke å ta e-læringskurset for løypevakter for å være kvalifisert til å ta kurs for stasjonære vakter. 

Minstekrav for å kunne bli stasjonær vakt: Person må ha fylt 18 år.

Ønsker du å ta del 2 av dette kurset anbefaler vi at du tar kontakt med din klubb eller ditt forbund for å melde deg på et ledig kurs, forhåpentligvis i ditt nærområde. NCF sin kurskalender finner du her.  Du kan lese mer om de forskjellige vaktnivåene her.

Utviklingen av kurset er basert på et samarbeid mellom Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund. Kurset er oppdatert vinteren 2022/2023.

vi gjør oss klar til ny sesong og inviterer til arrangørseminar for nye og gamle arrangører. 

La oss igjen skape fellesskap -mestring - begeistring

LEKSJON1: Innledning Omfang: 20 minutter

Formål med denne leksjonen er at løypevakter under sykkelritt har god trafikkforståelse og kunnskap om trafikksikkerhet. De skal ha rett kunnskap om oppgaven sin og regelverket som gjelder, og i særlig grad formålet som følger av sykkelrittforskriften §1. Løypevakter skal ikke ha kompetanse til å drive med trafikkregulering.

 

LEKSJON2: Lov og forskrift, søknad og vedtak Omfang: 30 minutter

Formålet med denne leksjonen er at løypevakter kjenner til de offentlige reglene som gjelder for sykkelritt, har kunnskap om politiets overordnede myndighet og forstår rittleders ansvar og sine egne oppgaver i forbindelse med rittet.


LEKSJON3: Egen og andres sikkerhet Omfang: 50 minutter

Formålet med denne leksjonen er at løypevakter har god kunnskap om trafikanters adferd og kan gjøre enkle risikovurderinger for egen posisjon for å kunne utføre oppgavene mest mulig trafikksikkert for seg selv.

Dette er et kurs egnet for private vakter som ønsker å stå som stasjonær vakt under sykkelritt. Kurset må også tas av de som skal gå videre på mobilvaktkurset. Utviklingen av kurset er basert på et samarbeid mellom Norges Cykleforbund og Norges Triatlonforbund.

Kurset består av 7 leksjoner med kompetansemål for hver leksjon, samt diskusjonsoppgaver som må være gjennomgått for å få bestått kurs. 2 av disse leksjonene gjennomføres i klasserom etter krav satt i læreplanen fra Statens vegvesen. Leksjon 3 og 6 er derfor ikke tatt med i dette e-læringskurset.