E-læring KR1 kurs er for de som skal gå Grønt Kort kurs. Kurset skal tas før man drar på kurset. Innholdet i kurset tar for seg Norges Rytterforbunds konkurransereglement.

Pensumboken for dette e-læringskurset er D-boken "På vei inn i Ryttersporten".