Norges Seilforbund (NSF) er ansvarlig for at det utdannes kompetente målere i Norge. Målerutdannelsen er basert på at alle som ønsker å bli autoriserte målere må gjennomgå relevante kurs. 

Seilmålerkursets målgruppe er seilmakere som vil måle egenproduserte seil og de som vil utdanne seg videre til klassemålere. I prinsippet kan de som har gjennomført seilmålerkurset måle alle typer seil, med unntak av brettseil.