Emnevisning

 • Innledning

  Arrangør kurset skal sette deg som kursdeltakere i stand til være regattasjef lokalt og egen region. Gjennom god kjenneskap til både de teoretiske og praktiske delene av seilingen vil seilerne oppleve at du som arrangør legger til rette for fair og forutsigbar seilas.

  Kurset er delt inn i seksjoner som vil forsøke å ta deg som arrangør fra planlegging til gjennomføring.

  Kurset er lagt opp på en måte som skal inspirere til diskusjon. Deltakernes spørsmål og  erfaringer er den beste kilden til læring.

  • Seilsportens Organisering

   Seilsporten organiseres av World Sailing på øverste nivå. Under dette finnes nasjonale forbund, klasseklubber, kretser etc.

   Disse organisasjonene har alle en betydning for arrangementet ditt gjennom regler og bestemmelser.

   I dette kapittelet går vi igjennom hva som finnes.

  • Planlegging

   Når arrangment har blitt tildelt foreningen er det på tide å gå detaljert inn i arbeidet. I denne øktene vil vi gå igjennom dokumenter, utstyr etc som er nødvendig.

  • Gjennomføring av seilasene

   Under gjennomføring av arrangementet er det mange praktiske ting å ta tak i. I denne økten vil vi gå igjennom momenter som kan være nyttig å ta med seg.

  • Aktiviteter ifm Arrangment - Årshjul

   Når tiden er kommet for å avholde selve arrangmentet bør det meste være klart. Har man god kontroll på alle aktiviteter så er det enklere å yte seilerne den servicen de fortjener. I denne økten går vi igjennom forskjellige oppgaver som i større eller mindre grad er viktige.

   Avhengig av arrangements størrelse er noen aktiviteter viktigere enn andre. Dette er en vurdering som må gjøres av den enkelte arrangør.

  • Eksamen