Formål:

Formålet med kurset er å gi nye arrangører på regional- og klubbnivå kompetanse og verktøy nødvendig for å avholde gode og sikre arrangement for alle båttyper.

 

Kursinnhold:

Kurset vil ta opp momenter som er viktige for deg som arrangør. Planlegging, praktisk gjennomføring på vannet og viktige oppgaver på land vil bli gjennomgått og illustrert med gode eksempler. Det legges opp til gode diskusjoner der deltagerne bidrar med sine erfaringer og kunnskaper om lokale forhold, båttyper, praktiske utfordringer etc.

 

Søke  /  bestemme å avholde en regatta lokal

Hvilke klasser / Valg av bane / området

Tidspunkt

Sette sammen organisasjonskomiteen

Utarbeide Kunngjøring og Seilingsbestemmelser

Registrering / Åpning

Gjennomføring av seilasene

Gjennomføre eventuelle sosiale arrangement

Premieutdeling

Publisere resultatlistene

Oppbevare aktuelle dokumenter

Forkunnskaper:

Kurset er ment som en videreføring av "Arrangør - Regelkurs". Praktisk kjennskap til regler og erfaring fra seilsporten er en fordel. Kurset er en forutsetning for å gå videre på Arrangør III kurs