Formålet med coachkurset er å etablere en felles plattform for coacher, dommere og funksjonærer. På den måten vil vi etablere en felles forståelse av de regler, prosedyrer og rutiner som ligger til grunn for konkurranseavvikling i Norge.

Det er alltid spennende å skulle delta på sitt første stevne. Om du skal delta i Poomsae eller Kyorugi – eller kanskje begge deler – er det mye nytt man skal huske på både før og under stevnet.

Regelkurset er obligatorisk for enhver som ønsker å bli dommer, og arrangeres som regel som en del av C-dommerkurset. Kurset er også obligatorisk for coacher, og dommerkomiteen anbefaler at de som skal konkurrere på stevner tar regelkurset.

Dette er et forkurs til det praktiske dommerkurset som du skal delta på. Hensikten er å gi deg en innføring i rollene som poengdommer og kampleder, samt en liten repetisjon fra teorikurset og noe informasjon om de administrative rutinene ved å være dommer i NKF.

Kurset lanseres i løpet av 2023.