Regelkurset er obligatorisk for enhver som ønsker å bli dommer, og arrangeres som regel som en del av C-dommerkurset. Kurset er også obligatorisk for coacher, og dommerkomiteen anbefaler at de som skal konkurrere på stevner tar regelkurset.

Kurset ferdigstilles sommeren 2022. Formålet med coachkurset er å etablere en felles plattform for coacher, dommere og funksjonærer. På den måten vil vi etablere en felles forståelse av de regler, prosedyrer og rutiner som ligger til grunn for konkurranseavvikling i Norge.

Kurset lanseres i løpet av 2022.