OFK innfører PFT under 2018, alle klubbens medlemmer skall ha bestått PFT teori og gjennomført flytime med instruktør i løpet av 2018 for å kunne fly i 2019. Kostnad for instruktøren dekkes av klubben.

Teoripakket gjennomføres her som et e-kurs.