E-kurs som må gjennomføres for å få tildelt Trener-1 kompetanse fra Norges Skiforbund.

Disse er felles for alle grener.

Gjenomført E-kurs vises på idretts-CV på Min Idrett (dette kan ta et døgn før det er på plass)

Dette kurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Det er vektlagt fire hovedområder som vil være bærebjelker for deg som skal trene barn og ungdom: Forventningene til deg som trener, og forholdet til utøveren, foreldre og klubben.

Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd.

Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?

Dette kurset tar for seg utviklingskurven hos barn og ungdom. Det gir en generell innføring i praktiske hensyn som må tas hva gjelder de vanligste utviklingstrekk hos barn og unge. Du får også tips om hensiktsmessige øvelser for aldersgruppen.

Dette er Norges Skiforbund kurspakke "Skiaktivitet for parautøvere" modul 1.6 i Trener 1.

Modulen skal gi treneren  grunnleggende kjennskap til, og forståelse for hva som skal til, for at også utøvere med en funksjonshemning skal føle seg velkommen og inkludert i klubbens aktiviteter.

Her dokumenterer du 45 timer praksis i klubb.

Du laster opp en attest med signatur som en pdf eller bildefil. 

Du kan også laste opp en wordfil med en kontaktperson i klubb.