Dette er kurs som ikke er obligatoriske kursdeler for trener 2 i Norges Skiforbund.

Koordinasjon

 • utvikling av generell koordinasjon
 • utvikling av idrettsspesifikk koordinasjon

Pensum:

Treningslære for idrettene, kapittel 4.5 


Kapittelet som blir brukt i kurset om trening av kondisjon og utholdenhet er 4.2, side 98-137 i Treningslære For Idrettene.

Vi skiller mellom kondisjon og utholdenhet, der kondisjon defineres som det maksimale O2-opptaket, og utholdenhet er knyttet til evnen til å holde ut en konkurranse eller trening.

Temaene vi skal igjennom her er:

 • Utholdenhet og kondisjon
 • Intensitet og belastning
 • intensitetssoner
 • Øktmodeller
 • Treningsprogram
 • Anaerob effekt og kapasitet

Trening av spenst og hurtighet. 

Hurtighet og spenst er sentrale egenskaper i alle skigrenene, men idrettenes behov må analyseres. Det er ikke bare forskjell i behov, men også hvilken type hurtighet som trengs. 

Kapittel 4.4 i Treningslære for idrettene, side 170-191. 

Bevegelighet:

 • Ulike former for bevegelighet
 • Testing og trening av bevegelighet
 • Tøyning

Pensum: 

Treningslære for idrettene, kapittel 4.6