Arrangementkurs i Norges Skiforbund

Dette er første trinnet for å bli skihoppdommer i Norge.

Kurset består av en teoridel og en avsluttende prøve.

Utviklet for Norges skiforbund av Tom Normann