Her får du tilgang til Trener 1-klasserommet, hvor du blant annet laster opp praksisoppgaver og praksisbekreftelse.

I tillegg finner du alle e-læringskurs som tilhører Trener 1 i Norges Svømmeforbund.

Del 1 inneholder kursene:

  • Aldersrelatert trening 1
  • Barneidrettens verdigrunnlag (finnes også på engelsk)
  • Idrett for funksjonshemmede
  • Idrett uten skader
  • Trenerrollen Trener 1 (ny)

Del 2:

  • Velg ett av de grunnleggende onlinekursene, avhengig av hvilken gren du tilhører

Klasserom for deltakere på Trener 1-kurs i Norges Svømmeforbund.

Dette kurset tar for seg utviklingskurven hos barn og ungdom. Det gir en generell innføring i praktiske hensyn som må tas hva gjelder de vanligste utviklingstrekk hos barn og unge. Du får også tips om hensiktsmessige øvelser for aldersgruppen.

Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?

Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan idrett for funksjonshemmede er organisert i Norge, tilrettelegging av aktivitet og aktivitetshjelpemidler, og har fokus på holdninger og mulighetene innen idrett for funksjonshemmede.
Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd.

Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Denne e-læringen legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.

Velkommen til NSF Stups "Grunnleggende Online Kurs” (GOK). Det er fantastisk at du er interessert i å bli stuptrener, og vi takker deg for ditt engasjement og interesse for å gjøre stup attraktivt og hjelpe stuperne i sin utvikling.

Du er en stor verdi for idretten vår og for stuperne, og på vegne av dem takker vi deg og ønsker deg velkommen om bord, eller enda bedre, i bassenget, sammen med oss!
På Trener 1 er det fire moduler som må gjennomføres. I tillegg må man bekrefte at man har lest NSFs sikkerhetsforskrift og eksempel på alarmplan.

Velkommen til NSF Svømmings "Grunnleggende Online Kurs” (GOK). Det er fantastisk at du er interessert i å bli svømmetrener, og vi takker deg for ditt engasjement og interesse for å gjøre svømming attraktivt og hjelpe svømmerne i sin utvikling.

Du er en stor verdi for idretten vår og for svømmerne, og på vegne av dem takker vi deg og ønsker deg velkommen om bord, eller enda bedre, i bassenget, sammen med oss!
På Trener 1 er det fire moduler som må gjennomføres. I tillegg må man bekrefte at man har lest NSFs sikkerhetsforskrift og eksempel på alarmplan.

Velkommen til NSF Synkrons "Grunnleggende Online Kurs” (GOK). Det er fantastisk at du er interessert i å bli synkrontrener, og vi takker deg for ditt engasjement og interesse for å gjøre synkronsvømming attraktivt og hjelpe utøverne i sin utvikling.

Du er en stor verdi for idretten vår og for utøverne, og på vegne av dem takker vi deg og ønsker deg velkommen om bord, eller enda bedre, i bassenget, sammen med oss!
På Trener 1 er det fire moduler som må gjennomføres. I tillegg må man bekrefte at man har lest NSFs sikkerhetsforskrift og eksempel på alarmplan.

Velkommen til NSF Vannpolos "Grunnleggende Online Kurs” (GOK). Det er fantastisk at du er interessert i å bli vannpolotrener, og vi takker deg for ditt engasjement og interesse for å gjøre vannpolo attraktivt og hjelpe spillerne i sin utvikling.

Du er en stor verdi for idretten vår og for spillerne, og på vegne av dem takker vi deg og ønsker deg velkommen om bord, eller enda bedre, i bassenget, sammen med oss!
På Trener 1 er det fire moduler som må gjennomføres. I tillegg må man bekrefte at man har lest NSFs sikkerhetsforskrift og eksempel på alarmplan.