Læringsmål for startkurset er få kunnskap om organisasjonen NSF. Videre skal kurset gi kunnskap om idrettens og svømmeforbundets verdigrunnlag. Som instruktør eller trener skal du kunne tilrettelegge for gode læringsmiljø, ha kjennskap til sentrale retningslinjer innen idretten og kunne tilrettelegge for sikker aktivitet.