Hensikten med denne modulen er å gi trenere en beskrivelse av stup som idrett, og en grunnleggende beskrivelse av konkurransereglene, konkurransebassenget og konkurranseøvelsene.