nryf

NRYF Grunnkurs Trener er en del av Norges Rytterforbund sin Trenerløype. Målet er å gi en innføring i NRYFs trenerverden, samt gi en grunnleggende basis for trenere som kan tilrettelegge og skape aktivitet i hestesporten.

I slutten av denne e-læringen, vil du få en avsluttende test som retter seg mot tekst og video du har vært igjennom. Du kan også klikke på lenker og fordype deg i materiellet. E-læringen er stipulert til å ta 1-3 timer.

Med å være trener er du også del av noe større - norsk idrett. Du er også med å påvirke kulturen i norsk idrett og din gren - ja hele hestesporten. Se hva du kan lære her og bruke det til å gjøre hestesporten enda bedre!

E-læring KR1 kurs er for de som skal gå Grønt Kort kurs. Kurset skal tas før man drar på kurset. Innholdet i kurset tar for seg Norges Rytterforbunds konkurransereglement.

Dette e-læringskurset er første del av utdannelsen til å bli Sprangdommeraspirant (SDA) i regi av Norges Rytterforbund (NRYF)

Kurset gir en innføring i sprangdommernes oppgaver og konkurranseregelment (KR I og KR II).