Målet med kurset er at du skal lære hvordan du kan tilpasse friidrettsaktiviteter til barn slik at de opplever glede og mestring i løpet av Nestlé-lekene. For å få kursbevis må du ha vært gjennom alle leksjonene. Du kan ta pause og starte opp igjen på samme sted i kurset. Tar du kurset på egen hånd, og ikke på samling med andre instruktører, er det fint om du tenker godt i gjennom oppgavene. Etter å ha tatt kurset, får du kursbevis. Fullført kurs vil også bli registrert på Min Idrett.

For å oppnå autorisasjon som Athletix-trener, er det et krav om å ha gjennomført en praktisk oppgave.Oppgaven går ut på å lage en øktplan, gjennomføre økten og lage en praksislogg i etterkant.

Forberedelsestest innenfor emnene treningslære, idrettsskader og organisering for kursdeltakere som skal utdanne seg til treningsveiledere for Athletix-grupper.

E-læring fra Sunn Idrett obligatorisk del av Trener 2 friidrett

E-læring fra Sunn Idrett obligatorisk del av Trener 2 friidrett

E-læring fra Sunn Idrett obligatorisk del av Trener 2 friidrett

E-læring fra Antidoping Norge obligatorisk del av Trener 2 friidrett

E-læringskurs i Trener 1 friidrett om idrettsskader og forebygging.

Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?