Praksisperioden begynner når Trener 1-utdanning er påbegynt. Kursdeltakeren skal bruke malen for øktplanen og registrere minst 45* timer praksis. 

Krav til praksissted:

•   I en friidrettsklubb

•   I en idrett- eller friidrettsskole eller lignende

Innholdet i praksistimene:

•   Kandidaten skal ha ansvar for planlegging og gjennomføring av trening for barn/unge fortrinnsvis i alderen  12 - 16 år, men barna kan også være yngre.

•   Det skal gjennomføres en samtale mellom kandidaten og medtrener, eventuelt hovedtrener eller leder i klubb en gang i løpet av praksisperioden.

Dokumentasjon:

Det skal føres en logg fra praksis der man noterer ned dato, tid brukt, praksissted og type  praksis. Malen finner du her. Medtrener, hovedtrener, eventuelt leder i klubben attesterer på loggen.
Loggen skal inneholde en øktplan 

* timekravet er 35 timer for de som allerede har levert praksisrapporten etter Friidrett for barn-kurset.

Dette er klasserommet til alle deltakere på Trener 2 kurs generell del januar 2020.

E-læring fra Antidoping Norge obligatorisk del av Trener 2 friidrett

Dette kurset gir deg en innføring i ”Idrettens barnerettigheter” og ”Bestemmelser om barneidrett”. Du får et innblikk i hvorfor disse ble vedtatt, og hvordan disse påvirker hverdagen i barneidretten i idrettslaget. Hvordan bidrar rettighetene og bestemmelsene til å skape en sunn og god barneidrett?

Målet med kurset er at du skal lære hvordan du kan tilpasse friidrettsaktiviteter til barn slik at de opplever glede og mestring i løpet av friidrettsskolen. For å få kursbevis må du ha vært gjennom alle leksjonene. Du kan ta pause og starte opp igjen på samme sted i kurset. Tar du kurset på egen hånd, og ikke på samling med andre instruktører, er det fint om du tenker godt i gjennom oppgavene. Etter å ha tatt kurset, får du kursbevis. Fullført kurs vil også bli registrert på Min Idrett.

Dette er klasserommet til kursdeltakerne på trener 2-kurset i friidrett i 2022. Her skal alle oppgaver leveres inn og her finnes all relevant informasjon om kurset. Tilbakemelding på innleverte oppgaver skjer vie kommentar-funksjonen til hver enkelt opplasting. Det er kun den deltakeren som har levert inn oppgaven som har lesetilgang til kommentarer som er gitt til sin egen oppgave.

Dette er klasserommet til kursdeltakerne på trener 2-kurset i friidrett i 2022. Her skal alle oppgaver leveres inn og her finnes all relevant informasjon om kurset. Tilbakemelding på innleverte oppgaver skjer vie kommentar-funksjonen til hver enkelt opplasting. Det er kun den deltakeren som har levert inn oppgaven som har lesetilgang til kommentarer som er gitt til sin egen oppgave.