Her finner du e-kurs som skal gjennomføres i forkant av Trener 2 introkurs, som igjen er en forberedelse til Trener 2 basis- og fordypningskursene.

Ren Utøver er et e-kurs for idrettsutøvere og støtteapparat, oppdatert i henhold til antidopingregelverk gjeldende fra 1. januar 2015. Gjennom sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4 minutter, vil du lære det viktigste innen antidoping.
E-kurset er en del av Trener 2 basis gymnastikk og turn.

Kunnskap om idrett og spiseforstyrrelser for deg som er trener eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten.

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle deg selv og utøverne videre.