Trener 2

E-kurset "Idrettsskader og forebygging" hører til Trener 2 fordypning rytmisk gymnastikk. Kurset kan også tas av andre som ønsker å lære om dette temaet.

Målet med e-kurset er at du skal ha en grunnleggende innsikt i:

  • Hva skadeforebygging er
  • Vanlige skader i RG og deres forekomst
  • Årsak til og forebygging av idrettsskader
  • Hvordan du går frem dersom en utøver får vondt

Kurset er utviklet av Hanna Kristine Bogetveit Weinholdt og Marte Dobbertin Gram for Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle deg selv og utøverne videre.

Grunnleggende kunnskap om idrettsernæring.

Ren Utøver er et e-kurs for idrettsutøvere og støtteapparat, oppdatert i henhold til antidopingregelverk gjeldende fra 1. januar 2015. Gjennom sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4 minutter, vil du lære det viktigste innen antidoping.
E-kurset er en del av Trener 2 basis gymnastikk og turn.

Kunnskap om idrett og spiseforstyrrelser for deg som er trener eller er i et støtteapparat eller helseteam tilknyttet idretten.

E-kurset "Idrettens egenart og regelverk" hører til Trener 2 fordypning rytmisk gymnastikk. Kurset kan også tas av andre som ønsker å lære om dette temaet.

Målet med e-kurset er at du skal ha en grunnleggende innsikt i:

  • Hva rytmisk gymnastikk er og hvordan man kan drive med denne idretten
  • Konkurransesystemene i Norge
  • Retningslinjer og regelverk i Norge
  • Støtteordninger for rytmisk gymnastikk i Norge

Kurset er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.