Hensikten med dette e-kurset er å gi deltakeren:

  • forståelse av utviklingstrappens oppbygging
  • kunnskap om hva som er relevant å planlegge for i de ulike etappene
  • verktøy for hvordan utviklingstrappen kan tilpasses og implementeres i egen klubb

E-kurset kan gjennomføres av alle. Det er en fordel om man har gjennomført Trener 1, og eventuelt Trener 2, fra før. Det gir et bedre grunnlag for å forstå, og legge til rette for implementering i egen klubb. Gjennomføring av e-kurset vil registreres som etterutdanningstiltak på Trener 1- og 2-nivå.

Velkommen til e-læringen til Vill i vann kurset. Onlinekurset skal gjennomføres som en forberedelse til selve trenerkurset. Modulene vil gi deg et bedre innblikk i konseptet Vill i vann, trenerrollen og grunnfundamentet til de ulike vannidrettene. Med dette som bakgrunn vil du få større utbytte av selve trenerkurset.