Velkommen til ”Kretsdommerkurs - svømming”. Det er fantastisk at du er interessert i å bli svømmedommer, og vi takker for ditt engasjement og interesse for å bidra til at utøvere skal få konkurrere under like vilkår.

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhenige av dommere. Det er dommerne som sørger for  at  arrangmentet ledes i havn på en god måte, etter de gitte lover og regler.

NB! Denne nettbaserte delen blir først aktiv fra 1. oktober 2017. Dersom du tar kretsdommerutdanning før dette skal du bruke den gamle nettbaserte delen.NSFs overdommerkurs er for Forbundsdommere. 

Velkommen til ”Forbundsdommerkurs - svømming”. Dette kurset er for alle som ønsker å blir kretsdommer i Open Water svømming, og de som ønsker å lære mer om arrangering. 

For å ta selve kursdagen må deltaker være fylt 18år. 

Foto: Njål Arnar Johansen

Et innføringskurs for de som skal være vendedommere på Open Water konkurranser. Foto: Njål Arnar Johansen

Denne e-læringen er for alle som ønsker å bli kretsdommer i synkronsvømming. Innholdet i e-læringen er for å tilegne seg kunnskap om lover og regler innenfor barneidrett og synkronsvømming. Hva kjennetegner en god dommer og hvilke kvalifikasjoner skal til.  Hvilke etiske retningslinjer må følges innenfor sporten. Innholdet i e-læringsmodulen vil bli diskutert videre på kurshelgen til kretsdommerkurs nivå 1.

Foto: Wenche Myhre

Denne e-læringen er for alle som ønsker å bli kretsdommer nivå 2 i synkronsvømming. Innholdet i e-læringen er for å tilegne seg kunnskap om stjerne 7-10 i stjernesystemet, om Age Group figurene og om fri musikksvømming. For å kunne ta Kretsdommer nivå 2 kurs må man ha bestått og være autorisert Kretsdommer 1 dommer i synkronsvømming. 

Foto: Wenche Myhre