E-læringsmodul om Småbarnssvømming i Norges Svømmeskole. Modulen inneholder blant annet historikk om småbarnssvømming, barns utvikling, sosialt samspill, reflekser, sanser, metodikk, pedagogikk.

For å bestå e-læringsmodulen må man ha minimum 80% rett svar på den avsluttende quizen.