E-læring for de som ønsker å bli Begynnerinstruktør Norges Svømmeskole, Norges Stupskole instruktør, Minipolo instruktør eller Norges Synkronskole instruktør. E-læringen skal gi deltakeren innføring i oppbygging og organiseringen av norsk idrett og Norges Svømmeforbund, samt gi deltakeren nødvendige forhåndskunnskaper om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, barns utvikling og sikkerhet. E-læringen må gjennomføres før kurshelgen. 

E-læringsmodul om Norges Svømmeskole. Modulen inneholder beskrivelse av hva Norges Svømmeskole er, organisering av Norges Svømmeskole og hvilke nivåer som inngår i opplæringsmodellen.

For å bestå e-læringsmodulen må man ha minimum 80% rett svar på den avsluttende quizen.

Er du engasjert i idrett og har du lyst til å lære mer om stuping?

Eller ønsker du å bruke din kunnskap om stup til å lære bort denne flotte idretten til barn?

Da er dette kurset om Norges Stupskole ideelt for deg!

Det er en innføring i stupsporten, og innholdet i Norges Stupskole, som gjøre deg enda mer forberedt til å stupe inn i rollen som instruktør. Slik kan du være med å gi barn muligheten til å oppleve mestring og idrettsglede, samtidig som du kan være med å utvikle morgendagens stupere.


E-læringen inneholder: 

  • Om stup og Norges Stupskole
  • Grunnleggende forklaringer og ferdigheter i stup
  • Nivåene i Norges Stupskole
  • Organisering av aktiviteten

Er du glad i vann og i ballspill, og å jobbe med barn? Da er rollen som Minipoloinstruktør noe for deg!

Minipolo er vannpolo for barn mellom 8-12 år. Denne e-læringen gir en innføring i vannpolosporten, og innholdet i Minipolo og hvordan Minipolo bør organiseres. Dette vil gjøre deg enda mer forberedt til rollen som Minipoloinstruktør. 


Denne e-læringen er for alle som ønsker å bli synkronskoleinstruktør, slik at du skal få et best mulig grunnlag for å kunne jobbe som instruktør i Norges Synkronskole, og lære bort trygg og god synkronsvømming.

Hensikten med kurset er å gi den fremtidige synkroninstruktør et innblikk i Norges Synkronskole, Stjernesystemet og organisering av god synkronundervisning i tråd med NSFs retningslinjer.E-læringsmodul om Småbarnssvømming i Norges Svømmeskole. Modulen inneholder blant annet historikk om småbarnssvømming, barns utvikling, sosialt samspill, reflekser, sanser, metodikk, pedagogikk.

For å bestå e-læringsmodulen må man ha minimum 80% rett svar på den avsluttende quizen.