I denne modulen skal få kunnskap om konkurransereglementet for aldersgruppen 13-16 år som ikke er blitt presentert på trener 1. 

Videre vil du få kunnskap om ungdomsløftet og retningslinjer for ungdomsidrett som er utarbeidet av NIF. 

Det sentrale i modulen er å gi treneren  grunnleggende kjennskap til utstyr og klassifisering i skiskyting for mennesker med funksjonsnedsettelse.