Tilbake

Her kan du ta alle e-læringskurs som tilhører Trener 2 i Norges Svømmeforbund.

E-kurs levert av NIF, Sunn idrett og Antidoping Norge:

  • Aldersrelatert trening 2
  • Sunn Idrett e-læring
  • Antidoping "Ren utøver"

E-kurs levert av Norges Svømmeforbund:

  • E-læring Trener 2 svømming

Velkommen til NSFs e-kurs Trener 2 svømming. Det er flott at du tar steget videre i Trenerløypa, og tilegner deg kunnskap som er relevant for å trene utøvere i andre etappe av utviklingstrappen.

På Trener 2 er det fire moduler som må gjennomføres.

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle deg selv og utøverne videre.
Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat. Gjennom sju korte opplæringsmoduler, vil du lære det viktigste innen antidoping.