Kurset er obligatorisk for klubbens VTG-ansvarlig og minst en trener som er involvert i nybegynneropplæringen. Treneren kan være pro, Trener 3, Trener 2, Trener 1 eller annen person som bidrar i opplæringen. Kurset skal normalt være gjennomført innen 1. mai og i alle tilfeller innen man planlegger sesongens VTG-kurs. Vi håper at de som har gjennomført kurset er blitt godt kjent med hva nybegynneropplæringen skal inneholde og hvordan den kan gjennomføres for å gi et godt resultat. Det er viktig at det første møtet med golfen er en positiv og hyggelig opplevelse!

Kurset retter seg mot idrettslag som har ansatte eller vurderer å ansette daglig leder, administrasjonssekretær, trenere, instruktører eller lignende. Når du har gjennomgått kurset håper vi at du har fått en forståelse av styrets rolle og ansvar som arbeidsgiver. Målet er å bidra til trygghet i arbeidsforholdet, større grad av tilfredshet og glede - en god og trygg arbeidsplass! Foto: NGF.

Valgkomiteen skal finne fram til de kandidatene som egner seg best, i ulike posisjoner og som team, for å løse klubbens utfordringer og nå klubbens mål. For å gjøre en god jobb må komiteen jobb jevnt gjennom hele året. Dette kurset gir oversikt over de oppgaver som valgkomiteen har, samt hvordan komiteen bør legge opp sitt arbeid.

Styret har en sentral rolle i golfklubben. Et fungerende styre er avgjørende for å få en positiv utvikling av klubben, sunn drift og et godt aktivitetstilbud. Styret forvalter klubbens verdier og har ansvar for at medlemmene og ansatte ivaretas og utvikles.

Kurset passer for styremedlemmer, daglig ledere, representanter fra klubbens valgkomitè og andre med interesse for styrearbeid. Kurset er generelt og gjelder for alle idrettslag. For golfklubbene gjelder, i tillegg til lovnormen, et særlig tillegg gitt av NGF.