Denne modulen er ment å gi en kort innføring i de forskjellige formene for undervannssøk som kan brukes av fridykkere og dykkere. De mest relevante søksmetodene vil bli gjennomgått i mer detalj på den praktiske delen av kurset. 

I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i dykkeklubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Du trenger brukernavn og passord fra minidrett.no for å melde deg på kurset. Foto: Svein Inge Skaug.

Bli en bedre undervannsfotograf! Gjennom å ta dette kurset vil du tilegne deg en del teoretisk kunnskap som kan bidra til at du tar bedre bilder under vann. Gjennom innlevering av bilder i ulike kategorier underveis i kurset vil du få en aktiv tilbakemelding på hvordan du kan bli bedre. Du velger selv en lærer som skal bedømme dine bilder. For å få tilgang til kurset bruker du passord og brukernavn fra minidrett.no + betalingskort. For å få utstedt gyldig sertifikat (CMAS* photo) må du ha CMAS* eller lignende fra annen organisasjon. Foto: Anders Nyberg.