Kretsdommeraspiranter skal praktisere på tre friidrettsstevner i etterkant av fullført kretsdommerkurs, totalt åtte timer.

Eksamen etter fullført kretsdommerkurs i friidrett