Med dette e-læringskurset ønsker vi å bidra til økt kunnskap og innsikt om kommunikasjon, tilrettelegging og tilpassing av aktivitet i paraorientering. Vi ønsker også at trenerne skal vise evne til refleksjon i forhold til hvordan treneren kan bygge opp under NIFs mål og verdier innenfor norsk orientering. Kurset vil bli lansert i løpet av 2023.