FLK 1 e-læring lanseres første halvdel av 2023. FLK 1 har tre hovedtema - forbund, klubb og fotballaktivitet. Kurset har som mål å skape forståelse for hva organisasjonen NFF er, og hva som forventes i forhold til ulike roller i ditt lag eller din klubb.