FLK 1 har tre hovedtema - forbund, klubb og fotballaktivitet. Kurset har som mål å skape forståelse for hva organisasjonen NFF er, og hva som forventes i forhold til ulike roller i ditt lag eller din klubb.

FLK 1 har tre hovedtema - forbund, klubb og fotballaktivitet. Kurset har som mål å skape forståelse for hva organisasjonen NFF er, og hva som forventes i forhold til ulike roller i ditt lag eller din klubb. 

FLK 2 har to hovedtema - ledelse og sportslig ledelse. Gjennom å gjennomføre FLK 2 håper vi å kunne styrke din lederkompetanse og dermed  gjøre en bedre jobb for fotballklubben din.

Dette er avslutningen av FLK 2 - Sportslig ledelse. Dette tas etter den fysiske samlingen, og består av en evaluering av FLK 2, særskilt den fysiske samlingen.