Kravet til å bestå kurset er å få godkjent alle de fire innleveringene av kursbevis fra World Rugby. Når kurset er bestått får du status som Level 1 Match Officiating - Level 1 MO.