Denne e-læringen er laget for tillitsvalgte i særforbund og idrettskretser. Målet er å gi deg en rask oversikt over idrettens organisering, hvilket mandat styret har og hvilken rolle og mandat du har som tillitsvalgt.

Kurset er for trenere, lagledere og styremedlemmer i idrettslag. Kurset har som mål å gjøre det lettere for idrettslaget å inkludere barn og unge med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra lavinntektsfamilier.

I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i bordtennisklubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til.