Dette kurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener. Det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Det er vektlagt fire hovedområder som vil være bærebjelker for deg som skal trene barn og ungdom - forventningene til deg som trener og forholdet til utøverne, klubben og foreldrene.

I dette kurset i Trenerløypa lærer du om idrettens organisering, hvordan du som trener kan tilrettelegge for utøverne og om de mange aktivitetshjelpemidler som finnes.

I denne basismodulen i trenerløypa skal vi ha fokus på barn og unges utvikling og trenerens rolle i å gjennomføre hensiktsmessig og aldersrelatert idrettsaktivitet. Du vil lære om praktiske konsekvenser som man bør ta hensyn til ved vekst, utvikling og degenerering.

Norge har som det eneste landet i verden regulert barneidretten gjennom «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett». Barneidretten skal baseres på idrettens verdier, der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og at den gir alle barn opplevelsen av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

«Idrett uten skader» er tilpasset barne- og ungdomstrenere. Kurset passer for alle idretter. Du skal igjennom syv korte moduler og en avsluttende quiz.