Denne e-læringen er laget for tillitsvalgte i særforbund og idrettskretser. Målet er å gi deg en rask oversikt over idrettens organisering, hvilket mandat styret har og hvilken rolle og mandat du har som tillitsvalgt. Vi håper også at e-læringen kan vekke nysgjerrighet rundt temaene, og at du ønsker å utforske mer om dette

Kurset er for trenere, lagledere og styremedlemmer i idrettslag, og for andre som har interesse for inkludering.

I dette kurset vil deltakeren få innsikt i idrettens organisering og hvilket ansvar man har som styremedlem i klubben. Kurset vil gi en oversikt over de viktigste lover og regler som styremedlemmer må forholde seg til. Kurset gir også gode råd om verktøy til det praktiske arbeidet. Du trenger brukernavn og passord fra minidrett.no for å melde deg på kurset