Her finner du forberedende e-kurs til ulike sikringskurs. E-kursene gir deg en gjennomgang av kursmateriellet til sikringskursene, og vil forberede deg til du skal delta på et fysisk sikringskurs.

Fullført og godkjent e-kurs registreres automatisk på din idretts-CV. E-kurset fungerer dermed også som teoretisk vurdering for sikringskompetanse, sammen med praktisk trening og vurdering som gjennomføres på de fysiske sikringskursene.

E-kurset "Sikringskurs 1 trampett" er et forberedende e-kurs som hører til Sikringskurs 1 trampett. Kurset kan også tas av andre som ønsker å lære om dette temaet. Det er viktig å presisere at e-kurset ikke gir deg kompetanse til å sikre utøvere i sal, men forbereder deg på å ta det fysiske kurset.

Målet med e-kurset er at du skal ha kjennskap til følgende:

  • metodikk på trampett fra grunnleggende elementer og opp til og med salto med 180° skru uten hoppredskap, og overslag med hoppredskap
  • analytisk arbeid med øvelser ved å tenke forutsetninger, krav, arbeidsoppgaver, vanlige feil og konsekvenser
  • gjeldende sikkerhetsregler ved bruk av trampett

Dersom du er godt kjent med dette temaet fra før vil dette e-kurset være fort gjort.

Kurset er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, i samråd med Teknisk komité troppsgymnastikk.

E-kurset "Sikringskurs 1 tumbling" er et forberedende e-kurs som hører til Sikringskurs 1 tumbling. Kurset kan også tas av andre som ønsker å lære om dette temaet. Det er viktig å presisere at e-kurset ikke gir deg kompetanse til å sikre utøvere i sal, men forbereder deg på å ta det fysiske kurset.

Målet med e-kurset er at du skal ha kjennskap til følgende:

  • metodikk på tumbling fra grunnleggende elementer og opp til stift forover og araber flikk-flakk bakover
  • analytisk arbeid med øvelser ved å tenke forutsetninger, krav, arbeidsoppgaver, vanlige feil og konsekvenser
  • gjeldende sikkerhetsregler ved bruk av tumbling
Dersom du er godt kjent med dette temaet fra før vil dette e-kurset være fort gjort.

Kurset er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund, i samråd med Teknisk komité troppsgymnastikk.