Dette kurset gir deg en innføring i fotballens organisering knyttet til å være veileder i NFF. Gjennomført kurs gir deg kompetanse som kan være nyttig som kursveileder, prosessveileder, trenerveileder og trener i landslagsskolen.

Dette kurset bygger videre på det du lærte på NFF veilederutdanning 1. Etter at du er ferdig med kurset, håper vi at du sitter igjen med en forståelse av hva relasjonskompetanse er. Videre håper vi at du vil reflektere over din egen rolle som veileder, og at dette i sum gjør deg tryggere i denne rollen. NFF veilederutdanning 2 lanseres våren 2023.