Dette kurset gir deg en innføring i fotballens organisering knyttet til å være veileder i NFF. Gjennomført kurs gir deg kompetanse som kan være nyttig som kursveileder, prosessveileder, trenerveileder og trener i landslagsskolen.

NFF veilederutdanning 2 lanseres i 2023.